Foundation for Women

แนะนำมูลนิธิที่ให้ความผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

ผู้หญิงถือเป็นเพศอ่อนแอที่มักโดนทำร้ายเป็นประจำโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวที่สามีชอบทำร้ายภรรยา พ่อแม่ทำร้ายลูกสาว พ่อข่มขืนหรือกระทำอานาจารทางเพศกับลูกสาว แม้แต่ลูกทำร้ายแม่ก็มีให้เห็นกันบ่อยๆ ดังนั้นหากพบเห็นผู้หญิงที่กำลังโดนทำร้ายเหล่านี้คนนอกอย่ามองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับตนเอง เพราะยิ่งผู้หญิงโดนทำร้ายมากขึ้นเท่าไหร่อัตราความรุนแรงในประเทศของเราก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น หากพบเห็นหรือเกิดกรณีเหล่านี้ขึ้นสามารถแจ้งกับมูลนิธิที่สามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงที่ถูกทำร้ายได้ โดยมูลนิธิต่างๆ ที่ให้การช่วยเหลือจะประกอบไปด้วยมูลนิธิเหล่านี้

มูลนิธิสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

  1. มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี – เป็นมูลนิธิที่คนไทยรู้จักกันเป็นอันดับต้นๆ ว่านี่คือมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือหญิงสาวที่ถูกทำร้ายร่างกาย โดนคุกคามทางเพศ การโดนล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายหรือการสืบค้นก็ได้ โทรแจ้งได้ที่ 1134 หรือ 02-521-9231-2
  2. มูลนิธิเพื่อนหญิง – เป็นมูลนิธิซึ่งให้ที่พักพิงกับผู้หญิงไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นก็ตาม อาทิ ผู้ชายไม่รับผิดชอบ ถูกกระทำทางเพศไม่ว่ากรณีใดๆ หรือแม้แต่การถูกใช้ความรุนแรงในผู้หญิง โทรแจ้งได้ที่ 02-513-2780, 02-513-1001
  3. มูลนิธิผู้หญิง – เป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่โดนทำร้ายทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการโดนใช้ความรุนแรงจากสามี การถูกทารุณกรรมทางเพศ การถูกข่มขืน และทุกๆ กรณีที่ทำให้ผู้หญิงได้รับความเดือดร้อน โทรแจ้งได้ที่ 02-433-5149, 02-435-1246
  4. ศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน 24 ชั่วโมง กรมประชาสงเคราะห์ – เป็นองค์ที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาด้านครอบครัว มีการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว หรือโดนสามีทำร้าย ให้การช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โทรแจ้งได้ที่ 1507, 1578
  5. บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ – เป็นอีกองค์กรที่ให้การช่วยเหลือกับผู้หญิงทั้งด้านของการให้คำปรึกษา การให้ที่พักพิงกับผู้หญิงทุกคนที่มีปัญหาด้านครอบครัว เกิดความรุนแรงขึ้นภายในครอบครัวจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ การถูกทำร้ายร่างกาย การถูกทอดทิ้ง ถูกข่มขืน หรือแม้แต่การมีบุตรนอกสมรสด้วย โทรแจ้งได้ที่ 02-929-2301-10, 02-929-2222, 02-566-2707
  6. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้หญิงในชุมชนแออัด – เป็นโครงการที่ต้องการช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนทำร้ายร่างกาย ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราทางเพศ โดยเฉพาะผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด โทรแจ้งได้ที่ 02-731-5218

มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ถือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อผู้หญิงอย่างแท้จริง