goodquarrel

อย่าทนจนอึดอัด อย่ากลัวที่จะทะเลาะกัน บางครั้งการทะเลาะกันอาจเป็นเรื่องที่ดี

คู่รักส่วนใหญ่ต่างมองว่าการทะเลาะกัน จะเป็นที่มาของการเลิกราและความรุนแรงต่างๆ และปิดท้ายด้วยความเสียใจเสมอ จนทำให้บางคู่ต้องมีความรักในรูปแบบของความอดทน การเออออไปว่าดี ทั้งที่ในใจต่างมีความไม่พอใจอยู่ แต่อดทนทุกสิ่งไว้ในใจ จนเหมือนกระปุกเก็บความรู้สึกเมื่อความอดทนของเรานั้นจะเต็มเมื่อถึงร้อย การที่คุณอดทนกับทุกๆสิ่ง เก็บเรื่องราวไม่พอใจไปทีละนิดไม่พูดออกมา เสแสร้างว่ามีความสุข โดยที่ทำให้แฟนของคุณเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการให้เชื่อว่าคุณมีความสุขเสมอ ทำให้แฟนของคุณยิ่งทำเรื่องนั้นซ้ำๆ การที่คุณยอมที่จะทำอะไรที่ไม่ชอบ ทำสิ่งที่ไม่ใช่ตนเอง ก็จัดเป็นการสร้างความกดดันให้ตนเองเรื่อยๆ เมื่อถึงวันระเบิดขึ้นมา ก็จะมีความรุนแรงมากกว่าการทะเลาะกันของผู้รักปกติเสียอีก ซึ่งนี้จะทำให้ความรักครั้งนั้นของคุณเกิดความหักเหขึ้น จนเกิดความไม่เข้าใจของแฟนคุณที่เข้าใจว่าทำดีแล้วเสมอมา สุดท้ายก็ทำให้ความรักครั้งนั้นต้องจบลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอดทนไม่ใช่ทางออกที่ดี แต่การจับมือกันและพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกที่ไม่ตรงกัน เป็นเหมือนการจูนหาสิ่งที่มากเกินไปและน้อยเกินไปของคนสองคน สิ่งที่ไม่เท่ากัน เพื่อหาสิ่งที่เท่ากันและปรับให้เข้าหากันได้คนละครึ่งทาง ซึ่งการทำวิธีนี้อาจะเป็นการทะเลาะกันในรูปแบบที่ดีก็ได้ เพราะจะทำให้คุณและคนรักรู้จักกันมากขึ้น รู้เขารู้เรา เข้าใจกันและกัน และหาสิ่งที่ลงตัวโดยที่ไม่ต้องอดทนอีกต่อไป ทำให้ความรักครั้งนั้นมีแต่ความสุข ไม่ต้องเกร็งอย่างที่ผ่านมา เพราะการทะเลาะกันเป็นเหมือนช่องทางที่สร้างความเข้าใจให้แก่คนทั้งสองคน แต่การทะเลาะกันที่ดีที่สุด คือการพูดกันตรงๆ โดยใช้หลักเหตุผล แต่ห้ามเงียบและเมินเฉยต่อปัญหาที่ไม่เข้ากันโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความไม่ใส่ใจ