problemoffamily

หยุดทะเลาะกันต่อหน้าลูก สร้างปมในใจสู่ลูกน้อยไปตลอดชีวิต

ทุกปัญหาครอบครัว ล้วนแต่เป็นเรื่องผิดใจกันของผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ การที่ครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นั้น ต้องมีพ่อ , แม่ และลูก ที่จะยืนจับมือกันให้แน่นพอ แน่นที่จะก้าวผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้ แต่เด็กก็ยังเป็นเด็ก ลูกก็คือลูก บางครั้งก็ไม่ได้มีส่วนช่วยแก้ปัญหาได้นัก แต่ลูกจะเป็นกำลังใจที่ดีที่ส่งต่อให้พ่อและแม่สู้และหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาได้อย่างดี จึงทำให้พ่อและแม่เป็นเหมือนเสาหลักในครอบครัวที่ต้องแข็งแรงเพียงพอต่อทุกๆ ปัญหาในชีวิต ถึงจะทำให้ครอบครัวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในบางครอบครัวที่ไม่ได้จับมือกันแน่นพอ การที่ปัญหาโหมเข้ามา อาจจะเป็นจุดแตกหักได้ ซึ่งเรื่องของผู้ใหญ่เมื่อมีการทะเลาะกันรุนแรงขึ้น แน่นอนมันต้องไม่เหมือนเด็กๆ ทะเลาะกันแน่ การลงไม้ลงมือของพ่อและแม่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเข้ามาทำร้ายคนในบ้าน ด่าทอ ทำให้บ้านลุกเป็นไฟ เป็นเหมือนการสร้างปมให้กับลูกน้อยที่อาศัยอยู่ในบ้าน ลูกต้องประสบพบเจอกับความรุนแรงตั้งแต่เด็ก ทำให้เกิดเป็นปมด้อยในใจลูกไปตลอดชีวิต จากเด็กที่มีความร่าเริงสดใส บางครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นเด็กที่มีความก้าวร้าว ลอกเลียนแบบความรุนแรงในบ้านไปใช้โดยที่ไม่รู้ตัว นานวันเข้าอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นลูกเป็นเหมือนคุณเลยก็ได้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเซนซิทีป ผู้ใหญ่ควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมรุนแรงต่อหน้าลูก ถ้าไม่อยากให้ลูกเสพสมกับความทรงจำสีดำ จนกลืนกินความเป็นเด็กดีของลูกน้อยและกลายเป็นปัญหาสังคมในต่อไปภาคหน้า ลูกจะเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าวโดยที่สร้างความรุนแรงต่อครอบครัวเหมือนดังที่พ่อและแม่เขาเคยทำให้ได้เห็นเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องร้ายแรงต่อชีวิตของลูกเลยทีเดียว