hurt

วิธีการรับมือและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายอันเนื่องจากปัญหาครอบครัว

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก เนื่องมาจากสาเหตุหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องของสารเสพติด ความเครียดจากงาน หรือแม้แต่เศรษฐกิจที่ไม่ดี ก็ยังเป็นสาเหตุกับปัญหานี้ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมักก่อให้เกิดการสูญเสียตามมา ไม่ว่าจะเป็นทำลายข้าวของในบ้าน การทำร้ายร่างกาย จนบางครั้งถึงกับต้องสูญเสียชีวิต จะเห็นได้ว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากสังคมได้อย่าง 100 % แต่ถึงอย่างไรเราก็ควรที่จะเรียนรู้วิธีรับมือความรุนแรงเหล่านี้ โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • หาโอกาสที่จะพูดคุยกันกับคนในครอบครัวปรึกษาหารือกันหากมีปัญหา พร้อมทั้งพูดคุยกันด้วยเหตุผล แก้ปัญหาด้วยเหตุผล Previewรับฟังซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน แสดงถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อกัน
  • ทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อมีเวลาว่างอาจจะออกไปเที่ยวใกล้ๆ บ้าน หรือทำกิจกรรมร่วมกันภายในบ้าน เช่น ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน ล้างรถ เล่นกีฬาด้วยกัน ทำขนมทานกันยามว่าง เป็นต้น วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาความรุนแรงแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสามัคคีให้กับครอบครัวอีกด้วย
  • เมื่อมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น ให้หลีกเลี่ยงการพูดจาด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย หรือสายตาที่ไม่พึงประสงค์ ให้คุยกันด้วยเหตุผล พูดด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะ พยายามคุยด้วยความประนีประนอม หรือถ้าหากตอนนั้นยังคุยกันไม่ได้ ให้ต่างคนต่างเดินหนีเพื่อออกไปสงบสติอารมณ์ให้ต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผลอีกครั้ง
  • หากมีการพบเห็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น ถึงแม้ว่าไม่ใช่ครอบครัวของตนเอง ก็ควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือ สามารถที่จะแจ้งตำรวจหรือเรียกหน่วยงานเพื่อเรียกร้องขอความช่วยเหลือได้ทันที

นอกเหนือจากวิธีการรับมือแล้ว แนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุความรุนแรงก็สำคัญเช่นเดียวกัน คือ เราต้องรู้จักปลูกฝังความรักให้ความอบอุ่นกับลูกๆ เพื่อที่ว่าเมื่อลูกๆ โตไปแล้วจะเป็นคนที่มีเหตุผล สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เห็นใจผู้ที่อ่อนแอกว่า นอกจากนี้พ่อแม่ไม่ควรมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อกัน หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ให้ลูกๆ ได้เห็น เช่น การเล่นการพนัน การคบชู้ การดื่มสุรา และที่สำคัญคือการทะเลาะกันกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนในชุมชน ประการณ์ต่อมาคือ ต้องรู้จักสอนให้ลูกรู้แนวทางในการระบายความเครียด เมื่ออารมณ์ไม่ดี เช่น การฟังเพลง การทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนกับผู้อื่น  แนวทางป้องกันลำดับต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี เช่น ผู้ชายจะไม่ถืออำนาจว่าตัวเองเป็นใหญ่ รู้จักให้เกียรติผู้หญิง  ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวจากสังคมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด รู้จักปฏิเสธ นอกเหนือจากที่กล่าวมายังมีวิธีการอีกมากมายที่จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับครอบครัวได้ ถ้าท่านคือคนหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียในชีวิตอันเนื่องมาจากความรุนแรงเกิดขึ้น ก็ควรที่จะเลือกปฏิบัติตามข้อแนะนำที่กล่าวข้างต้นตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยและเลี่ยงการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของท่านเอง