gayfamily

รับได้หรือไม่ เมื่อลูกมีพ่อและแม่เป็นเกย์

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงาม เพราะความรักสร้างคนเราให้มารักกันโดยที่ไม่ได้มีการกำหนดเพศ ชนชั้นวรรณะ หรือเงื่อนไขอะไร เนื่องจากความรักสร้างให้คนสองคนมาเติมเต็มส่วนที่อีกคนต้องการ เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิต ซึ่งสังคมส่วนใหญ่มักเป็นเพศหญิงและเพศชายที่ตกลงปรงใจแต่งงานกัน เพื่อสร้างเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ปกติตามความเชื่อของตนเอง โดยที่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว โลกของเราไม่ได้กำหนดความรักว่าต้องอยู่เฉพาะคู่ชายและหญิงเท่านั้น คู่หญิงกับหญิง หรือชายกับชาย ก็สามารถแต่งงานสร้างครอบครัวได้เช่นกัน ซึ่งในคนส่วนใหญ่อาจมองว่าเป็นสิ่งแปลกไม่ถูกต้อง แต่ในโลกปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เปิดใจรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความรักของคนทั้งสองคนถือเป็นสิ่งที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนๆ ก็สวยงาม ทำให้เพศที่ 3 สามารถแต่งงานจดทะเบียนได้ไม่ต่างจากความรักชายหญิงทั่วไป โดยในต่างประเทศ คู่รักชายรักชายหรือเกย์ เมื่อต้องการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ อยากมีลูกน้อยเพื่อเป็นโซ่ทองคล้องใจคนทั้งคู่ ก็จะจ้างวานหญิงสาวเพื่ออุ้มบุญให้ ซึ่งเหมือนทุกอย่างจะไปได้สวย จนกระทั่งลูกเริ่มเติบโตขั้นในสังคม พบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา หลากหลายปากที่พูดกันไป ทำให้เด็กเกิดพร้อมกับปมด้อยที่มีพ่อและแม่เป็นผู้ชาย โดนล้อว่าเป็นลูกเกย์ ในประเด็นนี้จัดเป็นหนึ่งประเด็นใหญ่ๆ ของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาครอบครัวที่สร้างความทรมานใจต่อผู้เป็นลูกและพ่อแม่คู่รักเกย์อย่างมาก ซึ่งในประเด็นนี้คู่รักเกย์ควรพูดคุยกับลูกตรงๆ ไม่ปิดบัง สร้างความเข้าใจให้แก่ลูก โดยให้รู้ถึงปัญหา มอบความรักให้ลูกน้อยไม่ให้ขาด ไม่ให้เขารู้สึกว่าขาดความรู้สึกจากผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นเพศชายและหญิงจริงๆ โดยต้องให้ลูกน้อยรักและเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็น แบบครอบครัวเกย์ที่จะให้สมบูรณ์แบบความรักความปรารถนาดีไม่ต่างจากครอบครัวชายหญิงปกติทั่วไป ทั้งนี้คนนอก ก็ควรที่จะให้เกียรติ การพูดจาล้อว่าทอให้เสียหาย สร้างความไม่สบายใจให้แก่เด็กหรือผู้อื่น ถือเป็นกิริยาที่แย่และต่ำ แสดงถึงความไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ควรนำเวลาที่จะตำหนิผู้อื่นมาสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ตนเองและครอบครัวให้เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเสียดีกว่า จะถือเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ควรจะทำ