parentsandchild

รักลูกให้ถูกวิธี มิเช่นนั้นจะเข้าสูตรพ่อแม่รักแกฉัน

คำว่า “พ่อแม่รังแกฉัน” บางคนอาจมีโอกาสได้ยินเรื่องพวกนี้มาบ้างแล้ว เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์เรา บุคคลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ ที่มีลูกเป็นเหมือนดั่งแก้วตาดวงใจ ก็ต่างรักใคร่เอ็นดูลูกรักมากเสมอ จนในบางครั้งความรักของพ่อและแม่อาจจะมากเกินไป ทำให้เหมือนเป็นการทำร้ายลูกอ้อมๆ อยู่เหมือนกัน พ่อแม่บางคนต้องการให้ลูกใช้ชีวิตด้วยความสุข ความสบายมากที่สุด พ่อแม่บางคนมีวิธีการสั่งสอนลูกให้ช่วยเหลือตนเอง จนทำให้เด็กรู้สึกถึงความห่างเหิน ไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อและแม่เท่าที่ควร ซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเสมอกัน ไม่พอดี มีความมากไปและน้อยไป ทุกสิ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอในส่วนใหญ่ เช่นเดียวกันกับความรักของพ่อและแม่ ถ้าไม่มีจุดความพอดี ก็เหมือนเป็นการสร้างความไม่สมดุลให้กับลูกน้อย ถ้าทำตัวห่างเหินมากเกินไป เด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดความอบอุ่น และจะนำมาพร้อมกับความปัญหาชีวิตกับลูก เมื่อลูกไม่ได้มีพ่อและแม่เป็นที่พึ่งทางใจเท่าที่ควร เด็กๆ มักจะเลือกปรึกษาเพื่อนรุ่นราวเดียวกัน ด้วยการที่เด็กปรึกษาเด็ก คำตอบที่ได้มาก็เป็นคำตอบแบบเด็กๆ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังถึงผลที่จะตามมา ทำให้อาจเกิดปัญหาหรือจุดพีคของชีวิตลูกได้ แต่ในขณะเดียวกัน เด็กที่เกิดมาพร้อมกับความสะดวกสบายที่มากเกินไป พ่อแม่ต่างต้องการสร้างความสุขให้ลูกมาจนลืมคำนึงถึงความถูกต้อง การตามใจจนเกินคำว่าเหตุผล ทำให้เด็กที่เติบโตขึ้น จะโตมาพร้อมกับโรคไม่รู้จักลำบาก ไม่ประหยัดอดออม อยากได้อะไรก็ต้องได้ จนทำให้เป็นเด็กเห็นแก่ตัวและนิสัยไม่ดีในที่สุด เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความรักในรูปแบบที่มากเกินไปหรือในรูปแบบที่น้อยเกินไป ก็ล้วนแต่เป็นความรักของพ่อแม่ที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อลูกทั้งนั้น พ่อแม่ทุกคนจึงควรที่จะดูแลลูกด้วยเหตุผล ไม่เวอร์เกินไป ไม่อ่อนเกินไป อยู่ด้วยความพอดี อย่าให้การเลี้ยงลูกน้อยของคุณเป็นการทำลายลูกแบบไม่รู้ตัว ด้วยวิธีพ่อแม่รังแกฉันเลย