Family issues

ผลกระทบต่อเด็กจากการทะเลาะกันของคนในครอบครัว

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวจึงขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาที่จะแต่งแต้มให้ผ้าขาวผืนนี้กลายเป็นสีอะไรเมื่อเติบโตขึ้นไปในอนาคต คนในครอบครัวเองก็เปรียบได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เด็กจะสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดมากที่สุด ถึงได้มีการบอกกันว่าเวลาคนในครอบครัวแสดงพฤติกรรมใดให้เด็กเห็นหรือได้สัมผัสเป็นประจำก็จะเกิดการจดจำยิ่งพบเจอบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นความเคยชิน ดังนั้นหากครอบครัวไหนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อเด็กอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียว

ผลกระทบต่อเด็กเมื่อคนในครอบครัวทะเลาะกัน

  1. ผลกระทบเกี่ยวกับความคิดของเด็ก – เมือเด็กเจอภาพคนในครอบครัวทะเลาะกันบ่อยๆ เขาก็จะจดจำสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนในความคิดของเขาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ได้เห็นนี้เป็นสิ่งดีหรือไม่เหตุเพราะการที่เห็นประจำมันเลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะส่งผลเมื่อเขาโตขึ้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงจะกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาแล้วมันจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงมากๆ หรือเด็กบางคนเวลาเจอเหตุการณ์รุนแรงภายในครอบครัวมากๆ ก็จะเกิดความคิดน้อยเนื้อต่ำใจหรือไม่ก็อยากหนีไปให้ไกลจากที่นี่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบไม่น้อยเลยทีเดียว
  2. ผลกระทบทางด้านความรู้สึก – เมื่อเห็นจนเป็นปกติก็จะส่งผลทางด้านความรู้สึกที่แสดงออกได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์รุนแรง หรือ การเฉยชากับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทั้ง 2 ความรู้สึกจะถูกแปรเปลี่ยนออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยกันทั้งสิ้น
  3. ผลกระทบทางด้านพฤติกรรม – อย่างที่กล่าวไว้ในข้อก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเกิดผลกระทบทางด้านความรู้สึกพฤติกรรมต่างๆ ก็จะถูกสร้างขึ้นมาให้ต่อต้านกับสิ่งเหล่านี้ ถ้ารู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์รุนแรงจะทำให้เวลาเขาโตมารู้สึกไม่อยากเข้าสังคมเพราะเกรงจะรับไม่ได้กับกฎระเบียบที่เกิดขึ้นรวมถึงกลัวความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือถ้าหากรู้สึกเฉยชาเขาก็จะมองว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องปกติจนเวลาเกิดปัญหาอะไรในชีวิตก็มักใช้ความรุนแรงในการตัดสินอยู่เสมอ เป็นต้น
  4. เรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีแล้วนำไปใช้ – การเกิดเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวย่อมมีเรื่องไม่ดีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคำหยาบคาย การทำลายข้าวของ การกรีดร้อง หรือแม้แต่การทุบตี ซึ่งเมื่อเขาได้เรียนรู้และซึมซับเข้าไปมากๆ ก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจทำให้กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในที่สุด

สิ่งที่ดีที่สุดคือหากไม่ต้องการให้เด็กกลายเป็นคนมีปัญหาในอนาคตควรเลือกที่จำพฤติกรรมรุนแรงหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันต่อหน้าเด็ก หรือหากมีปัญหาอะไรก็ตัดสินด้วยเหตุและผล อย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งในการแก้ไขปัญหา