Mayhem

ทำร้ายร่างกายยอมความได้ไหม มีอายุความกี่ปี

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าเขาจะมาทำเรา หรือเราไปทำเขา จะเหตุผลใดก็ตาม สิ่งที่เราควรรู้หลังจากที่ทำลงไปแล้วนั้น คือผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร หลายคนคิดว่าการทำร้ายร่างกายจ่ายค่าปรับแล้วก็จบเรื่องจริงๆ แล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะในทางกฎหมาย จะประเมินจากความรุนแรงของผู้ก่อเหตุและสาเหตุเกิดขึ้น แล้วเราสามารถเตรียมพร้อมในเรื่องอะไรบ้าง วันนี้เราจะพามาศึกษาในเรื่องของกฎหมาย กรณีที่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นว่า กฎหมายมีโทษกำหนดไว้อย่างไร และสามารถยอมความได้ไหม รวมถึงมีอายุความกี่ปี จนถึงคดีจะสิ้นสุด

เข้าเรื่องกันเลยดีกว่า สำหรับการทำร้ายร่างกายเป็นคดีที่ “ไม่สามารถยอมความได้” ตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ว่ายังไงเรื่องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เพราะถือเป็น “ความผิดอาญาแผ่นดิน” เป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยในสังคม ที่ตำรวจไม่มีอำนาจในการสั่งให้ยุติคดีทำร้ายร่างกาย แต่ส่วนใหญ่แล้วคดีเหล่านี้มักจะจบลงในชั้นอัยการ เมื่อเกิดเรื่องขึ้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด แล้วเสนอว่าควรส่งต่อไปยังพนักงานอัยการหรือไม่ โดยทางอัยการจะพิจารณาต่ออีกรอบ ว่าสมควรที่จะสั่งฟ้องไหม หากมีการส่งฟ้องจริง ส่วนใหญ่ศาลจะตัดสินให้รอลงอาญาเท่านั้น

อายุความคดีทำร้ายร่างกาย และโทษ

1.การทำร้ายร่างกายธรรมดา เช่น การตบ ต่อย ตี ที่ไม่ได้เกิดบาดเจ็บร้ายแรง หรือได้รับผลกระทบทางจิตใจ ถือเป็นความผิดลหุโทษ ตามมาตรา 391 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มีอายุความหนึ่งปี ตามที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2558 (แต่ก่อนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)

2.หากมีการทำร้ายจนถึงขึ้นบาดเจ็บหนัก ถึงขั้นฟกช้ำ นับเป็นการทำร้ายโดยเจตนา ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทางกายและจิตใจ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท มีอายุความไม่ต่ำกว่าสิบปี

3.ทำร้ายร่างกายรุนแรงถึงขั้นสาหัส มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 มีโทษจำคุกไม่เกินสิบปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท มีอายุความไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี

ถึงแม้ว่าอายุความจะมากเป็นหลายสิบปี แต่ในความเป็นจริงแล้ว หากปล่อยคดีเอาไว้นานโดยไม่ได้ดำเนินการต่อ ก็เป็นเรื่องยากที่จะหาหลักฐานมาดำเนินคดีต่อได้ เพราะหลักฐานสำคัญอาจสูญหาย ถูกทำลาย ทำให้ไม่สามารถข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาพิสูจน์ความจริงได้ จนในท้ายที่สุดแล้ว คดีความก็อาจถูกตัดสินยกฟ้อง