Domestic violence raw

ความรุนเเรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ให้กฎหมายเป็นที่พึ่งได้

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจริงๆ แล้วเป็นปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่ากับครอบครัวไหนด้วยซ้ำ เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของคนเรา หากแม้แต่สถาบันครอบครัวยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ก็คงเป็นเรื่องยากที่สังคมจะสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาด้านความรุนแรงในครอบครัวยังคงเกิดขึ้นอยู่ไม่เว้นแต่ละวันขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวไหนมีวิธีจัดการปัญหาอย่างไร ซึ่งปัญหาครอบครัวที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยๆ ก็คือ สามีภรรยาทำร้ายกัน, พ่อแม่ทำร้ายลูก หรือแม้แต่ลูกทำร้ายพ่อแม่เองก็ตาม จะว่าไปแล้วปัญหาเหล่านี้ผู้ที่มักโดนทำร้ายมากที่สุดก็คือ ผู้หญิง โดยเฉพาะคนที่เป็นภรรยา

ความกดดันที่ส่งผลให้กลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว

  1. ระดับของตัวบุคคล – ทั้งการมีปัญหาระหว่างตั้งครรภ์ ปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ความพิการด้านต่างๆ เคยถูกกระทำในวัยเด็ก เห็นภาพการโดนทำร้ายมาตลอด การติดสุรา ติดการพนัน ใช้สารเสพติด หรือแม้แต่การมีปัญหาทางจิตใจ
  2. ระดับของครอบครัว – พ่อแม่มีลูกตอนอายุน้อย พ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดี่ยว การหย่าร้าง การอยู่อย่างแออัด หรือแม้แต่ผู้ปกครองมีทัศนคติด้านบวกต่อการใช้ความรุนแรง
  3. ระดับของเพื่อนบ้านและชุมชน – การอยู่ในชุมชนแออัดที่เต็มไปด้วยสิ่งแวดล้อมไม่ดี การย้ายที่อยู่บ่อย ขาดการช่วยเหลือภายในชุมชน
  4. ระดับของสังคม – มีการแบ่งชนชั้น วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา หรือมีการใช้ความรุนแรงเป็นประจำ

นิยามด้านความรุนแรง

  1. ความรุนแรงทางร่างกาย – การทำร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งทุบ ตี ต่อย เตะ บีบคอ กระทืบ กระชาก กักขัง การใช้อาวุธต่างๆ จนเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายหรือแม้แต่การสำส่อนจนทำให้ผู้อื่นเป็นโรค
  2. ความรุนแรงทางจิตใจ – การพูดจาด้วยถ้อยคำหยาบคาย พูดจาประชดประชัน ประณาม พูดเปรียบเทียบกับสิ่งที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า การไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของคนในครอบครัว ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ
  3. ความรุนแรงทางเพศ – เรื่องต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ อาทิ บังคับให้ภรรยาร่วมเพศในแบบที่ภรรยาไม่ชอบ การล่วงเกินทางเพศผู้อื่น

กฎหมายที่ช่วยเหลือความรุนแรงในครอบครัว

จริงแล้วมีกฎหมายหลายข้อที่สามารถช่วยเหลือด้านความรุนแรงในครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้มีการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำเอาไว้ สิ่งเหล่านี้หากผู้ใดพบเห็นการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้านในก็ตามอย่ามองว่าตัวเองเป็นคนนอกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการโดยด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้